INTERNATIONAL MIGRATION LAW

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Kitap ve mevzuat
2 Genel Giriş: Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve
3 Göç Hukukunun Kaynakları
4 Uluslararası Hukukta Mülteciler
5 Avrupa Birliği Hukukunda Mülteciler
6 Türk Hukukunda Mülteciler ve Şartlı Mülteciler I
7 Türk Hukukunda Mülteciler ve Şartlı Mülteciler II
8 Kitlesel Göç ve İltica
9 Ödev Değerlendirme
10 Geri Kabul Anlaşmaları
11 Düzensiz Göç, İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı
12 Uluslararası Düzlemde Göç Yönetimi
13 Türkiye’de Göç Yönetimi
14 Final

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.