UYGULAMALI TAZMİNAT HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Tazminat Hukukunun Genel İlkeleri
2 Tazminat Hukukunun Genel İlkeleri
3 Tazminat Davalarında Bedensel Zarar ve Ölüm
4 Bedensel Zarar (Maddi Tazminat Davası)
5 Bedensel Zarar (Maddi Tazminat Davası
6 Bedensel Zarar (Manevi Tazminat Davası)
7 VİZE
8 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
9 Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
10 Ölüm Halinde Manevi Tazminatın Hesaplanması
11 Uygulama Eğitimi ve Hesaplamalar
12 Uygulama Eğitimi ve Hesaplamalar
13 Uygulama Eğitimi ve Hesaplamalar
14 FİNAL
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Sözleşmesel Sorumluluk- Sözleşme Dışı Sorumluluk Ayrımı Haksız Fiil Hukukunun Genel İlkeleri
2 Türk Borçlar Kanunu Uyarınca Sorumluluğun Kurulması ve Tazminatın Belirlenmesi Aşamaları İş Hukuku ve Tazminat Hukuku
3 Bedensel Zarar Kavramı İşverenin Sorumluluğu Kapsamında Bedensel Zarar ve Ölüm
4 İş Gücü Kaybı ve Hesaplanması Kazanç Kaybı ve Hesaplanması
5 Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar ve Hesaplanması Diğer Kayıplar ve Hesaplanması
6 Manevi Zararın Belirlenmesi ve Tazminatın Hesaplanması Manevi Tazminatın Para Dışında Belirlenmesi
7 Ölüm Halinde Tazminatın Hesaplanması Destekten Yoksun Kalma Tazminatına İlişkin Davalarda Zararın Belirlenmesi
8 Destekten Yoksun Kalma Tazminatına İlişkin Davalarda Tazminatın Belirlenmesi-Hesaplanması Yargılama Usulü ve Zamanaşımı
9 Ölüm Halinde Manevi Tazminatın Hesaplanması
10 VİZE
11 Uygulama Eğitimi ve Hesaplamalar
12 Uygulama Eğitimi ve Hesaplamalar
13 Uygulama Eğitimi ve Hesaplamalar
14 Uygulama Eğitimi ve Hesaplamalar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024