KİŞİSEL VERİLER VE BİLGİ EDİNME HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Kişisel Veriler ve Bilgi Edinme Hukukuna Giriş
2 Uluslararası Hukukta Kişisel Verilerin Korunması ve AB Veri Koruma Direktifi
3 Kişisel Veriler Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler
4 Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Veri Sahibinin Hakları
5 Hassas Kişisel Veriler
6 Kişisel Verilerin Transferi
7 Kişisel Verileri Koruma Otoritesi ve İhlal Müeyyideleri
8 Kişisel Veriler ve Bilgi Edinme Hakkı İlişkisi
9 Uluslararası Hukukta Bilgi Edinme Hakkı – AB - AİHM
10 Genel Hatlarıyla 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
11 Bilgi Edinme Hakkının Sujeleri
12 Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması- İdarenin Hak ve Yükümlülükleri
13 Bilgi Edinme Hakkının İstisnaları
14 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ve Bilgi Edinme Hakkı İhlali Müeyyideleri

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.