YARGI ETİĞİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Bir Etik Türü Olarak Meslek Etiği
2 Bir Meslek Etiği Olarak Yargı Etiği
3 Meslek Kavramı ve Tarihi Gelişimi
4 Hukukçuluk Mesleği ve Yargılama Faaliyeti
5 Yargı Etiğinin Kapsamı
6 Yargı Etiğine Hâkim Olan İlkeler - I
7 Yargı Etiğine Hâkim Olan İlkeler - II
8 Yargı Etiğine Hâkim Olan İlkeler - III
9 Yargı Etiğine Hâkim Olan İlkeler - IV
10 Yargı Etiğine Hâkim Olan İlkeler - V
11 Avukatlık Etiği
12 Savcılık Etiği
13 Yargıç Etiği
14 Hukuk Eğitim ve Öğreniminde Etik

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.