İMAR HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İmar Hukuku ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi
2 İmar Hukukunda Temel Kavramlar; İmar Planı, Plan Hiyerarşisi
3 İmar Kanunu’nun Uygulama Alanı
4 İmar Planlarında Yetki; Yerel Yönetimler
5 İmar Planlarında Yetki; Merkezi İdare, Özelleştirme İdaresi
6 İmar Programları ve Kamulaştırma
7 İfraz ve Tevhit
8 Arazi ve Arsa Düzenlemesi Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili
9 Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili
10 Yapı Ruhsatiyesi
11 Yapı Kullanma İzni
12 Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılar
13 Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar
14 İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024