İMAR HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 İmar Hukuku ve Diğer Disiplinlerle İlişkisi
2 İmar Hukukunda Temel Kavramlar; İmar Planı, Plan Hiyerarşisi
3 İmar Kanunu’nun Uygulama Alanı
4 İmar Planlarında Yetki; Yerel Yönetimler
5 İmar Planlarında Yetki; Merkezi İdare, Özelleştirme İdaresi
6 İmar Programları ve Kamulaştırma
7 İfraz ve Tevhit
8 Arazi ve Arsa Düzenlemesi Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili
9 Parselasyon Planlarının Hazırlanması ve Tescili
10 Yapı Ruhsatiyesi
11 Yapı Kullanma İzni
12 Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Yapılar
13 Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar
14 İmar Hukukunda Kazanılmış Haklar

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.