HUKUK KLİNİKLERİ I

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Göçmen Hukukunun Kaynakları
2 Göçmen Hukukuna ilişkin AİHM Kararları
3 Uluslararası Koruma Statüsü
4 Geçici Koruma Statüsü
5 İdari Gözetim Kararlarına Karşı Hukuki Yollar
6 Engelli Hukukunun Kaynakları
7 Göçmenlerin Çalışma ve Barınma Hakkı
8 Engellilerin Çalışma Hakkı
9 Engelli Haklarına İlişkin Yargı Kararları
10 Hasta Hakları Mevzuatı
11 Hasta Haklarına İlişkin Yargı Kararları
12 Tüketici Hukukunun Kaynakları
13 Tüketici Hakem Heyetine / Tüketici Mahkemesine Başvuru Usulü
14 Tüketici Hukukuna İlişkin Yargı Kararları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023