FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Fikri Mülkiyet Kavramı-Fikri Ürün
2 Eser Kavramı-Unsurları
3 İşlenme ve Derlemeler
4 Eser Sahibi
5 Eser Sahibinin Hakları
6 Eser Sahibinin Haklarının Sınırlandırılması
7 Ara Sınav
8 Lisans Sözleşmesi-Türleri
9 Eser ile İlgili Sözleşmeler
10 Bağlantılı Haklar, Diğer Koruma Konuları
11 İhlaller-Eserin Korunması-Hukuk ve Ceza Davaları
12 Patent-Buluş Kavramı
13 Patent Verilebilirlik Şartları
14 Buluş Sahibi ve Hakları; Patentten Doğan Haklar ve Sınırları

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.