MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Milletlerarası Ceza Hukuku Kavram, Gelişim ve İlkeleri
2 2. Milletlerarası Ceza Hukukunun Kaynakları
3 3. Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulama Alanı
4 4. Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği ve Araçları
5 5. Geri Vermenin Koşulları
6 6. Geri Vermenin Usulü
7 7. Soruşturma, Kovuşturma ve İnfazın Devri
8 8. Hükümlü Nakli
9 9. Uluslararası Ceza Mahkemeleri
10 10. Uluslararası Adalet Divanı, Ad Hoc Mahkemeler, Uluslararası Ceza Divanı
11 11. Milletlerarası Suçlarda Sorumluluğun Esasları
12 12. Barışa Karşı Suçlar
13 13. Savaş Suçları
14 14. İnsanlığa Karşı Suçlar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024