TEBLİGAT HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Tebligat Hukukuna Giriş
2 Tebligat Kavramı, Tebliğ Konusu, Tebliğ Tutanağı ve Tebliğ Masrafı
3 Tebligat Yapmaya Yetkili Merciler
4 Tebligat Yapılabilecek Kişiler, Muhataba Tebligat, Muhatap Yerine Tebligat Yapılabilecek Kişiler
5 Tebligatın Yapılacağı Yer ve Tebligatta Uyulacak Süreler
6 Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi, Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden İmtina
7 Genel Olarak Tebligat Usulü
8 Tüzel Kişilere ve Şirketlere Tebligat
9 Elektronik Tebligat ve İlanen Tebligat
10 Yabancı Ülkelerdeki Türklere ve Yabancılara Tebligat Yapılması
11 Usulsüz Tebligat
12 Kazai Tebligat
13 Tebligat Suçları
14 Uygulamalar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024