KARŞILAŞTIRMALI MEDENİ HUKUK

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Karşılaştırmalı hukuk kavramı ve tarihi gelişimi
2 Karşılaştırmalı hukuk çalışmalarıyla bağlantılı temel kavramlar
3 Genel olarak karşılaştırmalı hukukun görevleri
4 Karşılaştırmalı hukukun iç (ulusal) hukuka ilişkin görevleri
5 Karşılaştırmalı hukukun, hukukların birleştirilmesine ve uyumlaştırılmasına ilişkin görevleri
6 Karşılaştırmalı hukukta başvurulan yöntemler
7 Karşılaştırmalı hukuk ile diğer hukuk dalları arasındaki ilişki
8 Karşılaştırmalı hukuk ile diğer hukuk dalları arasındaki ilişki
9 Makro ve Mikro karşılaştırmalı hukuk ayrımı
10 Günümüz hukuk çevreleri, aileleri ve grupları
11 Farklı hukuk çevrelerinin ele alınması yoluyla karşılaştırmalı hukuka ilişkin örneklerin incelenmesi
12 Farklı hukuk çevrelerinin ele alınması yoluyla karşılaştırmalı hukuka ilişkin örneklerin incelenmesi
13 Farklı hukuk çevrelerinin ele alınması yoluyla karşılaştırmalı hukuka ilişkin örneklerin incelenmesi
14 Farklı hukuk çevrelerinin ele alınması yoluyla karşılaştırmalı hukuka ilişkin örneklerin incelenmesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023