RECHTSSPRACHE DEUTSCH ZIVILRECHT (MESLEKİ YABANCI DİL ALMANCA ÖZEL HUKUK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Bedeutung des deutschen Rechts für die Türkei [Türkiye'de Alman hukukunun önemi]
2 Lebenslauf für Bewerbungen, Motivationsschreiben [Almanya'da yapılan başvurunda öz geçmişi ve niyet mektubu]
3 Juristische Ausbildung in Deutschland [Almanya'da hukuk eğitimi]
4 Juristische Texte im Studium: Hausarbeit, Gutachten, Klausur, Falllösung [Hukuk öğretiminde yazılar: ödev, hukuki rapor, yazılı test, olay çözümü]
5 Juristische Berufe in Deutschland [Almanya'da hukuki meslekler]
6 Anwaltsbrief [Avukatın mektubu]
7 Rechtsgebiete und Rechtsquellen [Hukukun ana bilimleri ve hukukun kaynakları]
8 Normen und Normenhierarchie des Grundgesetzes [normlar ve normların hiyerarşisi]
9 Staatsorganisation: die Gewalten und der Föderalismus [Devletin teşkilatı: erkler ve federalizm]
10 Verfassungsorgane der Exekutive [yürütmenin anayasal organları]
11 Wahlen in der BRD [Almanya'da seçimler]
12 Legislative: Das Gesetzgebungsverfahren. Gesetzestexte I [Yasama: yasa yapmanın süreci ve yasa metinleri I]
13 Legislative: Das Gesetzgebungsverfahren. Gesetzestexte II [Yasama: yasa yapmanın süreci ve yasa metinleri II]

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023