BİLANÇO VE MUHASEBE

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Muhasebe bilgi sistemi
2 Muhasebe bilgi sisteminin çıktıları-finansal tablolar
3 Temel muhasebe eşitliği
4 Hesap kavramı ve hesapların işleyişi
5 İşlemlerin kaydedilme süreci
6 Katma değer vergisi hesapları
7 Ticari mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesi - sürekli envanter
8 Ticari mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesi - dönem sonu envanter
9 Kasa ve banka
10 Çekler
11 Ticari alacaklar ve ticari borçlar
12 Ücretler ve muhasebeleştirilmesi
13 Maddi duran varlıklar ve amortisman
14 Monografi

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.