BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ETİK

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Bilim ve Bilimsel Araştırma
2 Bilimsel Eserlerde Özgünlük
3 Bilimsel Araştırmada Temel Kavramlar
4 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
5 Basılı Yayınların Araştırılması ve Veritabanlarının Kullanımı
6 İnternet Üzerinden Güvenilir Kaynaklara Erişim
7 Ara Sınav
8 Etik ve Yayın Etiği
9 İntihal
10 Kendinden İntihal ve Atıf Meselesi
11 Bildirilerde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
12 İntihal Dışındaki İhlâller
13 Yaptırımlar
14 Yarıyıl Sonu Sınavı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.