MANTIK

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Aristoteles
2 Terimler ve Sınıflandırmaları
3 Terimlerde Kullanma ve Anma
4 Terimlerde İçlem ve Kaplam
5 Önermeler ve Çeşitleri
6 Kategorik Önermeler
7 Kategorik Olmayan Önermeler
8 Önermelerde Dağıtıcılık
9 Çıkarımlar ve Çeşitleri
10 Kıyas ve Çeşitleri
11 Kıyasların Geçerliliklerinin Denetlenmesi
12 Karmaşık Kıyaslar
13 Dilemmalar
14 Mantıksal Çıkarım Türleri

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.