ÖZEL BORÇ İLŞKİLERİ ( YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Borçlar Kanunu ve diğer mevzuatta sözleşme tiplerinin düzenlenme şekli- I
2 Borçlar Kanunu ve diğer mevzuatta sözleşme tiplerinin düzenlenme şekli- II
3 Genel olarak satım sözleşmesi
4 Taşınır ve taşınmaz satımı
5 Satım sözleşmesinde tarafların borçları
6 Satım sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül ve zapta karşı tekeffül borcu
7 Satım sözleşmesinde temerrüd.
8 Satış sözleşmesinin türleri ve mülkiyeti devir borcu doğuran diğer sözleşmeler
9 Kira sözleşmesi ve kurulması
10 Kira sözleşmesinde tarafların borçları- I
11 Kira sözleşmesinde tarafların borçları- II
12 Kira sözleşmesinin sona ermesi.
13 Ariyet Sözleşmesi
14 Karz Sözleşmesi

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.