EŞYA HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş, Eşya hukukunun konusu, ayni haklar
2 Zilyetlik kavramı, zilyetliğe tabi şeyler, zilyetliğin çeşitleri
3 Zilyetliğin kazanılması ve kaybı
4 Zilyetliğin korunması
5 Zilyetliğin fonksiyonları
6 Taşınır davası
7 Zilyetliğin geri verilmesi: Haksız zilyedin iade yükümü
8 PRATİK ÇALIŞMA
9 Tapu sicili kavramı ve unsurları, tapu sicilinin aleniyeti, kadastro
10 Siciller, tescil, tescilin hükmü, tescile güvenin korunması
11 Yolsuz tescil, yolsuz tescilin düzeltilmesi, devletin sorumluluğu
12 Şerhler, Beyanlar ve hükümleri
13 PRATİK ÇALIŞMA
14 PRATİK ÇALIŞMA

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.