İNSAN HAKLARI HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku'nun Gelişimi, Kaynakları ve Evrensel İnsan Hakları Bildirisi
2 Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması
3 Bölgesel Sistemlerde İnsan Haklarının Korunması
4 İnsan Hakları Hukukunda Denetim Sistemleri - Şikayet Usulü
5 İnsan Hakları Hukukunda Denetim Sistemleri - Rapor Usulü
6 İnsan Hakları Hukukunda Denetim Sistemleri - Soruşturma Usulü
7 Hakkın Unsurları
8 Hakların Kayıtlanması Rejimi
9 Geçici Önlem - Geçici Özel Önlem - Özel Önlem
10 Vaka analizi metodu
11 Yaşam Hakkı
12 Pratik Çalışma
13 İşkence Yasağı
14 Pratik Çalışma

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.