TİCARET HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Ticari İşletme Hukukuna Giriş-Ticari İşler-Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar
2 Ticari İşletme-Ticari İşletmenin Devri ve Rehni
3 Tacir-Tacir Sıfatının Hüküm ve Sonuçları
4 Ticaret Sicili-Ticaret Unvanı-İşletme Adı
5 Marka- Haksız Rekabet
6 Ticari Defterler-Cari Hesap
7 Tacir Yardımcıları
8 Kıymetli Evrak Hukukuna Giriş-Temel Kavramlar
9 Nama, Emre ve Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak-Defiler-Zıya ve İptal
10 Kambiyo Senetlerine İlişkin Genel Bilgiler
11 Poliçe-Şekil Şartları-İşleyişi-Zamanaşımı-Karşılığın Devri-Sebepsiz Zenginleşme
12 Bono-Şekil Şartları-İşleyişi-Hatır Bonosu-Açık Bono- Bononun Devri-Ciro-Aval-Ödeme-Ödememe Halinde Müracaat Hakkı
13 Çek-Şekil Şartları-Devri ve Ödenmesi-Ödenmemesi ve Sonuçları-Özel Çek Türleri
14 Ortaklık kavramı-unsurları

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.