ROMA HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Genel Giriş
1 Genel Giriş
2 Roma Siyasal ve Hukuk Tarihi Dönemleri
2 Roma Siyasal ve Hukuk Tarihi Dönemleri
3 Hukuk Kaynakları, Roma Hukuk Biliminin Günümüze Kadar Gelişimi
3 Hukuk Kaynakları, Roma Hukuk Biliminin Günümüze Kadar Gelişimi
4 Hak, Kişi ve Ehliyet Kavramları
4 Hak, Kişi ve Ehliyet Kavramları
5 Hukuki Muamele
5 Hukuki Muamele
6 Hak Kazanımı ve Kaybı, Hakların Korunması
6 Hak Kazanımı ve Kaybı, Hakların Korunması
7 Roma Yargılama Hukuku
7 Roma Yargılama Hukuku
8 Roma Yargılama Hukuku
8 Roma Yargılama Hukuku
9 Kişiler Hukuku
9 Kişiler Hukuku
10 Aile Hukuku (familia) ve Statuslar
11 Borçlar Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar
12 Şart, Vade, Mükellefiyet
13 Ayni Akitler (Karz)
14 Ayni Akitler (Ariyet)
15 Ayni Akitler (Vedia)
16 Ayni Akitler (Rehin)
17 Sözlü Akitler (Stipulatio), Yazılı Akitler
18 Rızai Akitler (Alım Satım)
19 Rızai Akitler (Locatio Conductio)
20 Rızai Akitler (Şirket, Vekalet)
21 İsimsiz Akitler Pactumlar, Akit Benzerleri
22 Haksız Fiiller ve Haksız Fiil Benzerleri
23 Eşya Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar, Eşya Ayırımları (res mancipi mal, res nec mancipi mal) Mülkiyet Kavramının Ortaya Çıkışı
24 Mülkiyet, iktisabı (aslen, devren), Mülkiyetin Korunması
25 Zilyetlik Kavramı, (usus, possessio) Zilyetliğin İktisabı ve Kaybı, Zilyetliğin Korunması
26 İrtifaklar
27 Üst Hakkı ve Uzun Vadeli Kira
28 Rehin ve İpotek
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
1 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
2 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
2 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
3 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
3 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
4 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
4 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
5 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
5 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
6 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
6 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
7 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
7 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
8 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
8 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
9 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
9 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
10 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
11 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
12 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
13 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
14 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
15 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
16 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
17 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
18 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
19 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
20 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
21 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
22 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
23 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
24 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
25 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
26 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
27 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma
28 Anlatılan konuyla ilgili pratik çalışma

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024