TÜRK DİLİ (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Dilin tanımı ve Dünya dilleri
2 Türk dilinin tarih igelişimi
3 Yazım kuralları
4 Noktalama işaretleri
5 Ses bilgisi ve özellikleri
6 anlatım bozuklukları
7 iletişim araçlarında karşılaşılan anlatım bozuklukları
8 Kelimede yapı( kökler ve ekler)
9 Kelime grupları
10 Cümlenin öğeleri
11 Cümlede anlam
12 Paragraf
13 Paragrafta anlatım biçimleri
14 Sunum teknikleri
15 Anlatım ve özellikleri
16 anlatım türlerive kelime türleri

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024