ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi ve Yenileşme Çabaları
2 Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Osmanlı Devleti
3 Savaş, Siyaset, Meşrutiyet ve II. Abdülhamid
4 II. Meşrutiyet Dönemi
5 Avrupa'daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti
6 Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye
7 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ermeni Meselesi
8 Türk Milletinin Uluslararası Camia İle İmtihanı: Mondros Mütarekesi ve Uygulaması
9 Milli Teşkilatlanma ve Kongreler
10 Meclis Anlayışında Değişim: I. TBMM'nin Yapısı ve Çalışmaları
11 Milli Mücadele'de Savaşlar ve Anlaşmalar
12 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ekonomik Gelişmeler
13 Sevr'den Lozan'a, Savaştan Barışa
14 II. TBMM'nin Oluşumu ve Cumhuriyetin İlanı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024