ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Osmanlı Devleti'nin Gerileme Dönemi ve Yenileşme Çabaları
2 Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Osmanlı Devleti
3 Savaş, Siyaset, Meşrutiyet ve II. Abdülhamid
4 II. Meşrutiyet Dönemi
5 Avrupa'daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti
6 Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye
7 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ermeni Meselesi
8 Türk Milletinin Uluslararası Camia İle İmtihanı: Mondros Mütarekesi ve Uygulaması
9 Milli Teşkilatlanma ve Kongreler
10 Meclis Anlayışında Değişim: I. TBMM'nin Yapısı ve Çalışmaları
11 Milli Mücadele'de Savaşlar ve Anlaşmalar
12 Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ekonomik Gelişmeler
13 Sevr'den Lozan'a, Savaştan Barışa
14 II. TBMM'nin Oluşumu ve Cumhuriyetin İlanı

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.