İKTİSAT (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 1. Hukuk ve ekonomi alanlarının etkileşimi, ekonomi biliminin temelleri, ekonomik kavramlar
2 2. Talep, arz ve piyasa mekanizması, talep ve arz esnekliği, diğer esneklik ölçütleri, tüketici rantı, üretici rantı ve piyasa etkinliği
3 3. Piyasa mekanizmasına müdahale: taban ve tavan fiyat uygulamaları, vergilendirme
4 4. Tüketici tercihleri ve fayda kavramı
5 5. Üretim organizasyonu ve maliyetler
6 6. Piyasalar, tam rekabet piyasasında denge
7 7. Monopol, monopolcü rekabet piyasaları
8 8. Oligopol piyasası, oyun teorisi
9 9. Piyasa başarısızlıkları
10 10. Milli gelir kavramı, ölçülmesi
11 11. Toplam talep, toplam arz
12 12. Makro ekonomik hedefler: İşsizlik, enflasyon, ekonomik büyüme, gelir dağılımı
13 13. Para ve maliye politikaları
14 14. Uluslararası ticaret, döviz kurları, ödemeler dengesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023