GENEL KAMU HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Siyasal iktidar kavramı ve bir siyasal iktidar biçimi olarak "devlet"
1 Siyasal iktidar kavramı ve bir siyasal iktidar biçimi olarak "devlet"
2 antik Yunan'da iktidar (site devleti anlayışı)
2 antik Yunan'da iktidar (site devleti anlayışı)
3 Sofistlerden Aristo'ya Antik Yunan'da siyasal iktidar anlayışı I ( Sofistler ve Sokrates)
3 Sofistlerden Aristo'ya Antik Yunan'da siyasal iktidar anlayışı I ( Sofistler ve Sokrates)
4 Platon ve Aristo
4 Platon ve Aristo
5 Stao Okulu, Epikürcü Okul ve kalisk "site devleti"anlayışının aşılması
5 Stao Okulu, Epikürcü Okul ve kalisk "site devleti"anlayışının aşılması
6 Roma'da siyasal iktidar ve siyasal düşünce (Çiçeron ve Polybus)
6 Roma'da siyasal iktidar ve siyasal düşünce (Çiçeron ve Polybus)
7 Ortaçağ siyasal iktidar anlayışına giriş (sosyo ekonomik yapı ve bu yapının doğurduğu siyasal yapı)
7 Ortaçağ siyasal iktidar anlayışına giriş (sosyo ekonomik yapı ve bu yapının doğurduğu siyasal yapı)
8 Sn Augustinus'tan Ocham'lı Williama'a dünyevi iktidar ruhani iktidar bağlamında Ortaçağda siyasal düşünce
8 Sn Augustinus'tan Ocham'lı Williama'a dünyevi iktidar ruhani iktidar bağlamında Ortaçağda siyasal düşünce
9 Sn Augustinus, Salisburg'lu John, Dante ve papist düşünce
9 Sn Augustinus, Salisburg'lu John, Dante ve papist düşünce
10 Laik siyasal düşüncenin başlaması ve gelişmesi (Aquino'lu Thomas ve Ocham'lı William
11 Toplum Sözleşmesi teorisi: Hobbes, Locke ve Rousseau I
12 Ortaçağda islam dünyüsında siyasal iktidar anlayışı (teorik çerçeve)
13 Farabi'den İbni Haldun'a Ortaçağda islam dünyasında siyasal düşünce-I (farabi, İbni Sina ve İbni Rüşt)
14 İbni Haldun
15 Mutlak moarşiler dönemi ve "modern devletin doğuşu " (sosyo ekonomik gelişmeler ve bunun siyasal yapıya etkisi)
16 Machivelle, Bodin ve Hobbes'un modern devlet düşüncesine katkıları-I
17 Machivelle, Bodin ve Hobbes'un modern devlet düşüncesine katkıları-II
18 Machivelle, Bodin ve Hobbes'un modern devlet düşüncesine katkıları-III
19 Modern devlet anlayışının kurumsallaşması - kral devlet anlayışından ulus devlet anlayışına geçiş
20 Ulus devletin liberal formu: Liberalizmin siyasal kuramcıları (J.Locke, Montesqueu ve J.J.Rousseau) I
21 Liberalizmin siyasal kuramcıları (J.Locke, Montesqueu ve J.J.Rousseau) II
22 Liberalizmin siyasal kuramcıları (J.Locke, Montesqueu ve J.J.Rousseau) III
23 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi çerçevesinde liberal devletin siyasal yapısı
24 Liberal devlet anlayışına tepkiler I (Marxist devlet anlayışı)
25 Liberal devlet anlayışına tepkiler II (Faşist devlet anlayışı)
26 Liberal devlet anlayışının dönüşümü : Sosyal devlet anlayışı
27 Küreselleşme olgusunun ulus devlet anlayışına etkisi- I
28 Küreselleşme olgusunun ulus devlet anlayışına etkisi- II
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Soru - cevap, tartışma
1 Soru - cevap, tartışma
2 Soru - cevap, tartışma
2 Soru - cevap, tartışma
3 Soru - cevap, tartışma
3 Soru - cevap, tartışma
4 Soru - cevap, tartışma
4 Soru - cevap, tartışma
5 Soru - cevap, tartışma
5 Soru - cevap, tartışma
6 Soru - cevap, tartışma
6 Soru - cevap, tartışma
7 Soru - cevap, tartışma
7 Soru - cevap, tartışma
8 Soru - cevap, tartışma
8 Soru - cevap, tartışma
9 Soru - cevap, tartışma
9 Soru - cevap, tartışma
10 Soru - cevap, tartışma
11 Soru - cevap, tartışma
12 Soru - cevap, tartışma
13 Soru - cevap, tartışma
14 Soru - cevap, tartışma
15 Soru - cevap, tartışma
16 Soru - cevap, tartışma
17 Soru - cevap, tartışma
18 Soru - cevap, tartışma
19 Soru - cevap, tartışma
20 Soru - cevap, tartışma
21 Soru - cevap, tartışma
22 Soru - cevap, tartışma
23 Soru - cevap, tartışma
24 Soru - cevap, tartışma
25 Soru - cevap, tartışma
26 Soru - cevap, tartışma
27 Soru - cevap, tartışma
28 Soru - cevap, tartışma

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024