MEDENİ HUKUK GİRİŞ KİŞİLER VE AİLE HUKUKU (YILLIK)

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Hukuk ne demektir, nasıl oluşmuştur? Hukuk kuralının özellikleri. Yaptırım (müeyyide) ve çeşitleri, görünümleri. Devletçe tanınmış ve yürürlüğü konulmuş olma. Soyut ve genel olma, sürekli olma unsurları.
2 Hukuku ve ahlak kuralları arasındaki ilişki. Hukukun bölümleri, kamu hukuku-özel hukuk ayırımı. Kamu hukukunun dalları, özel hukukun dalları. Mili hukuk-milletlerarası hukuk ayırımı.
3 Haklar. Hukuki ilişki kavramı. Hakların türleri. Malvarlığı hakları-Şahısvarlığı hakları Devir ve intikali kabil olan-olmayan haklar.
4 Mutlak haklar-nisbi haklar. Mutlak hakların çeşitleri. Ayni haklar. İrtifak hakları-rehin hakları.
5 Şahsa bağlı irtifaklar-arza bağlı irtifaklar. İntifa ve oturma hakları.
6 Gayri maddi mallar üzerindeki haklar. Şahıslar üzerindeki mutlak haklar. Nİsbi hak tipleri.
7 Ayni hak-şahsi hak ayırımından doğan pratik sonuçlar. Şahsi hakların kuvvetlendirilmesi-şerhler. Yenilik doğuran haklar.
8 Hakların iktisabı ve kaybı. Hakkın konusu. Eşya kavramı ve çeşitleri
9 Hakların Sahipleri: Kişiler. Hak ehliyeti ve sınırları. Kişiliğin kazanılması, başlangıcı ve son bulması.
10 Sağlığın ve ölümün ispatı. Ölüm karinesi. Birlikte ölüm karinesi. Gaiplik. Gaiplik kararının sonuçları.
11 Fiil ehliyeti ve tam fiil ehliyeti için gerekli şartlar. Ehliyet açısından kişilerin sınırlandırılması.
12 Tam ehliyetliler, tam ehliyetsizler, sınırlı ehliyetsizler, sınırlı ehliyetliler.
13 Kişinin adı. Hısımlık. Yerleşim yeri. Kişisel durum sicilleri. Kişilik hakkının kapsamı ve kişiliğin korunması. Kişilik haklarına saldırılan kişiye tanınan dava hakları.
14 Tüzel kişilik kavramı, tüzel kişilik kazanılmasının koşulları, tüzel kişinin kuruluşu, hak ehliyeti, fiil ehliyeti ve sona ermesi, Dernekler ve Vakıflar
15 Nişanlanma (Kuruluş, geçerlilik, hükümler, sona erme) Soybağının kurulması (anne ile kurulması - baba ile: evlenme yoluyla)
16 Evlenme (Evlenme ehliyeti, Evlenme engelleri) Soybağının kurulması ( tanıma yoluyla, babalığa hüküm yoluyla)
17 Evlenme ( Şekil şartları - Hükümsüzlüğü; Yokluk) Soybağının kurulması: Evlat edinme yoluyla
18 Evlenme ( Hükümsüzlüğü; Mutlak Butlan ve Nispi Butlan, Butlan Davaları) Soybağının Kurulması. Evlat Edinme Yoluyla
19 Soybağının Hükümleri
20 Evlenme (Butlanı gerektirmeyen eksiklikler)- Evliliğin Sona ermesi: Ölüm ve Gaiplik, Boşanma; Boşanmanın özel sebepleri Soybağının Hükümleri
21 Evliliğin Sona ermesi/Boşanma; Boşanmanın özel sebepleri, Boşanmanın Genel sebepleri Geniş Anlamda Aile İlişkileri: Yardım nafakası, Ev düzeni (Ev başkanlığı)
22 Evliliğin Sona ermesi/Boşanma Davası Hakkında Bilgiler, Dava sonunda verilecek ayrılık kararının sonuçları Geniş Anlamda Aile İlişkileri (Aile Malları) Vesayet (Giriş, Aile Vesayeti)
23 Evliliğin Genel Hükümleri (Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri, Giderlere Katılma, Meslek ve İş, Evlilikte temsil) Vesayet (Dar anlamda vesayeti gerektiren haller, Yetkili Mahkeme, Vasi atanması)
24 Evlilik Birliğinin Korunması Vesayet ( Vesayetin Yürütümü, Vesayet Dairelerinin Görevleri)
25 Mal Rejimleri Vesayet (Vesayetin Sona Ermesi), Koruma Amaçlı Özgürlüğü Kısıtlanması
26 Mal Rejimleri Kayyımlık
27 Mal Rejimleri
28 Yasal Danışmanlık, Vesayet Organlarının Sorumluluğu
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
2 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
3 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
4 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
5 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
6 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
7 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
8 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
9 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
10 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
11 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
12 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
13 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
14 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
15 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
16 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
17 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
18 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
19 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
20 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
21 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
22 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
23 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
24 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
25 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
26 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
27 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma
28 Anlatılan Konu ile İlgili Pratik Çalışma

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.