TÜRKİYE'DE SEÇİM HUKUKU

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Seçim Kavramı
2 Türkiye’de Seçimlere İlişkin Anayasal İlkeler
3 Milletvekili Seçimleri
4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
5 Yerel Seçimler
6 Diğer Seçimler
7 Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu
8 Seçimlerin Denetimi
9 Seçim Uyuşmazlıkları
10 Yüksek Seçim Kurulunun Güncel Kararları
11 Anayasa Mahkemesinin Seçim Hukuku ile İlgili Verdiği Kararlar
12 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye ile İlgili Verdiği Kararlar
13 Genel Değerlendirme
14 Genel Değerlendirme

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.