SOSYAL PSİKOLOJİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Tanışma, kaynak kitapların önerilmesi ve ders hakkında genel bilgiler.Sosyal psikolojinin genel tanıtımı.
2 Sosyal Psikoloji Nedir ? Bu konu başlığı altında, sosyal psikolojinin diğer bilimler ile arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi ile ilgili bilgi aktarılacaktır
3 Sosyal Psikoloji Araştırmalarında Yöntem ve Örnekler konu başlığı altında, bilimsel yöntemin mantığı, bilimsel araştırmanın amaçları çerçevesinde Sosyal Psikolojinin temel yöntemleri ile ilgili bilgi aktarılacaktır.
4 Sosyal Etki ve Uyma konu başlığı altında, İnsanlar niçin uyma davranışı gösterirler? Sorusu kapsamında itaat, özdeşleşme ve benimsenme kavramlarının açıklanması
5 Sosyal Etki ve Uyma, konu başlığı altında, önceki hafta başlanan ve konu hatırlatılarak, sosyal Etki ve Uyma Davranışının çeşitleri ve kişilik yansımaları üzerinde durulacaktır.
6 Tutumlar konu başlığı altında, Tutum Nedir? Sorusu açıklanarak, Tutumların ögeleri
7 Tutumların Değişiminde Kuramsal Yaklaşımlar, konu başlığı altında, Tutumlar ve tutumların değişmesi konusuna açıklama getiren dört kuramsal yaklaşım ?öğrenme, sosyal yargı, denge ve işlevsel kuramlar? açıklanarak kuramlar arası karşılaştırmaya girilecektir.
8 Sosyal Psikoloji Kapsamında Etkileyici iletişim, konu başlığı altında, İletişimde davranışın rolü incelenerek, iletişimi kolaylaştıran ve zorlaştıran etkenler tartışılacaktır.
9 İletişim ve Propoganda, Reklam, konu başlığı altında, bir sosyal etki olayı olan etkiliyici iletişimin, davranış değiştirme üzerindeki etkisinden yola çıkarak Propoganda teknikleri açıklanarak, reklama yönelik algının oluşmusınu etkiyelen psikolojik ve sosyal süreçler ve iletişim bağlantısı ortaya konacaktır.
10 Küçük-Büyük Gruplar ve iletişim, konu başlığı altında, etkileşim halinde birden fazla insanın iletişimi, grup dinamiği kavram çerçevesinde açıklanarak grupların iletişim yapıları ve süreçleri açıklanarak Liderlik kavramı ele alınacaktır.
11 Kültür ve Kişilik, konu başlığı altında, kişinin toplum ve kültürle bağlantısı ele alınacaktır.
12 Sosyalleşmeve ahlak gelişimi kavramı Piaget ve Kholbergin kuramları ile açıklanmaya çalışılırken, kültürlerarası çalışmalara değinilecektir.
13 Sosyal değişme ve kişilik bağlantısı çerçevesinde empati, güdü, kimlik, problem çözebilme becerisi yaratıcılık......gibi alt konu başlıkları ele alınacaktır.
14 Sosyal kurallar ve Sosyal Yardımlaşma

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.