KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Kredi Analizi ve Amacı Nedir
2 Kredi Analiz İşlemlerinin Bankalardaki Organizasyon Yapısı
3 Kredi Analiz Kadrosu ve Çalışma Şekilleri; Kredi Analizinde Göz Önünde Tutulacak Etmenlere Giriş
4 Kişisel Nitelikler (Moralite) ve Değerlendirilmesi
5 Mali Faktörler ve Analizi
6 Ekonomik Faktörler ve Analizi, Diğer Faktörler ve Değerlendirilmesi
7 Kredi Talep Edenler Hakkında Bilgi Kaynakları
8 Mali Tablolara Giriş, Bilanço Kalemlerinin İncelenmesi
9 Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
10 Mali Tabloları Analize Hazır Hale Getirme Aktarma. Tenzil İşlemleri
11 Mali Analize Giriş, Yatay Analiz, Dikey Analiz
12 Oran Analizi
13 Firma Mali Tabloları Üzerinden Uygulamalı Mali Analiz Çalışması
14 Firma Mali Tabloları Üzerinden Uygulamalı Mali Analiz Çalışması
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Yok
2 Yok
3 Yok
4 Yok
5 Yok
6 Yok
7 Yok
8 Yok
9 Yok
10 Yok
11 Yok
12 Yok
13 Yok
14 Yok

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024