SİGORTACILIĞA GİRİŞ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Sigortacılığın tanımı, tarihçesi, Türkiye'de Sigortacılık, Sigortanın temel kavramları
2 Sigortanın önemi ve fonksiyonları, Sigortanın tarafları, Sigorta aracıları
3 Muvakkat İlmühaber, zeyilname, yenileme belgesi, teklifname, bilgilendirme formu
4 Sigorta ücreti - Prim, Sigorta tarifesi
5 Sigortanın Temel Prensipleri – 1
6 Sigortanın Temel Prensipleri – 2
7 Sigortanın çeşitleri - Yangın Sigortaları, Nakliyat Sigortaları
8 Sigortanın çeşitleri - Kaza Sigortaları - Oto Sigortaları - Ot Dışı Sigortalar
9 Sigortanın çeşitleri - Mühendislik Sigortaları - Tarım Sigortaları
10 Hasar - tanımı, özellikleri
11 Hasar - tazminatın hesabı, ödenmesi
12 Reasürans - tanımı, özellikleri
13 Reasürans - metodları 1
14 Reasürans - metodları 2
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 Sigortacılığın tanımı, tarihçesi, Türkiye'de Sigortacılık, Sigortanın temel kavramları
2 Sigortanın önemi ve fonksiyonları, Sigortanın tarafları, Sigorta aracıları
3 Muvakkat İlmühaber, zeyilname, yenileme belgesi, teklifname, bilgilendirme formu
4 Sigorta ücreti - Prim, Sigorta tarifesi
5 Sigortanın Temel Prensipleri – 1
6 Sigortanın Temel Prensipleri – 2
7 Sigortanın çeşitleri - Yangın Sigortaları, Nakliyat Sigortaları
8 Sigortanın çeşitleri - Kaza Sigortaları - Oto Sigortaları - Ot Dışı Sigortalar
9 Sigortanın çeşitleri - Mühendislik Sigortaları - Tarım Sigortaları
10 Hasar - tanımı, özellikleri
11 Hasar - tazminatın hesabı, ödenmesi
12 Reasürans - tanımı, özellikleri
13 Reasürans - metodları 1
14 Reasürans - metodları 2

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023