TÜRK DİLİ I

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Dil nedir? (Dil-düşünce ve dil kültür ilişkisi vb.)
2 İletişimin temel ögesi dil
3 Dilin birey ve toplum hayatındaki yeri
4 Dünya dilleri ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri
5 Türkçenin dünya dillerine etkisi
6 Türkçenin tarihî ve bugünkü coğrafyası
7 Türkçenin söz varlığı
8 Türkçenin ses özellikleri
9 Türkçenin ses olayları
10 Türkçenin yapısı
11 Türkçede biçim bilgisi
12 Türkçede söz dizimi
13 Harf Devrimi, dil devrimi, Türk Dil Kurumunun çalışmaları, Atatürk’ün Türkçe görüşü ve Güneş-Dil Teorisi
14 Güncel dil sorunları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023