ESKİ YUNANCA SÖZDİZİMİNE GİRİŞ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş: Sözdizimi nedir? Yalın Cümlelere Giriş
2 Cümle Yapılarında Uyuşmalar
3 Articulus
4 Zamirler ve Sayı Belirteçleri
5 Haller 1: Nominativus'un Kullanımları
6 Haller 2: Accusativus'un Kullanımları
7 Haller 3: Genetivus'un Kullanımları
8 Haller 4: Dativus'un Kullanımları
9 Edatlar
10 Edatlar (devam), Karşılaştırmalar
11 Fiilerde Zamanlar 1: Praesens, Imperfectum, Aoristum
12 Fiilerde Zamanlar 2: Perfectum, Plusquamperfectum
13 Fiillerde Zamanlar 3: Futurum ve Futurum Perfectum
14 Fiillerde Zamanlar 4: Göreceli Durumlar
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.