FİNANSAL YÖNETİM

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Finansal yönetimin tanımı ve amacı
2 Paranın zaman değeri 1
3 Paranın zaman değeri 2
4 Menkul kıymet değerlemesi: hazine bonosu
5 Menkul kıymet değerlemesi: devlet tahvili
6 Menkul kıymet değerlemesi: Hisse Senedi
7 Arasınav
8 Sermaye maliyeti: borçlanma maliyeti
9 Sermaye maliyeti: özsermaye maliyeti
10 Sermaye bütçelemesi 1
11 Sermaye bütçelemesi 2
12 Çalışma sermayesi yönetimi
13 Sermaye Yapısı Teorileri
14 Karpayı politikası

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024