ESKİ YUNAN EDEBİYATI SEMİNERİ II

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Dersin amaçları ve nasıl sürdürüleceği konusunda bilgi alışverişi, Eski Yunan edebiyatının düşünsel geleneğinin hangi aygıtlarla araştırılacağı.
2 Bir sunumun nasıl hazırlanacağı konusunda temel yöntemsel bilgiler: Konuşma metni, anahat hazırlama, konuya hakimiyet, görsel malzemeyi kullanma.
3 Eski Yunan düşünsesine giriş: Bir panorama ve özelleşmiş alanlar.
4 Sokrates öncesi düşüncenin çerçevesi: Sokrates Öncesi doğa araştırmaları.
5 Doğanın ilkelerin araştırılması: Miletos Okulu ve Thales.
6 Doğanın ilkelerin tadil edilmesi 1: Miletos Okulu ve Anaksimandros.
7 Doğanın ilkelerin tadil edilmesi 2: Miletos Okulu ve Anaksimenes.
8 Dinsel geleneğe itirazlar: Ksenophanes.
9 Değişim Sorunu: Herakleitos.
10 Varlık ve Değişim: Parmenides ve Elea Okulu.
11 Değişime dair daha fazlası: Elea Okulu ve Empedokles.
12 Değişime dair daha fazlası: Elea Okulu ve Amaksagoras.
13 Değişimin unsurları olarak atoma: Leukippos ve Demokritos.
14 Genel Değerlendirme.
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.