ESKİ YUNAN EDEBİYATI SEMİNERİ I

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Dersin amaçları ve nasıl sürdürüleceği konusunda bilgi alışverişi, Eski Yunan edebiyatının şiirsel geleneğinin hangi aygıtlarla araştırılacağı
2 Bir sunumun nasıl hazırlanacağı konusunda temel yöntemsel bilgiler: Konuşma metni, anahat hazırlama, konuya hakimiyet, görsel malzemeyi kullanma
3 Eski Yunan edebiyatına giriş: Bir panorama ve özelleşmiş alanlar
4 Homerosçu gelenek ve Daktylikon Heksametron
5 Hesiodos'un gelenekselliği ve yeniliği
6 Arkhilokhos'tan itibaren Iambos geleneği
7 Profesyonel şiirin ilk örnekleri: Mimnermos'un elegeia üslubu
8 Politik bir aygıt olarak elegeia: Theognis ve Solon
9 Melos şiirinde bir okulun temsilcileri olarak Lesboslular: Alkaios
10 Melos şiirinde bir okulun temsilcileri olarak Lesboslular: Sappho
11 Şiirsel gelenek yaratan bir şair: Anakreon ve Anakreontea
12 Epinikion Geleneği: Simonides ve Bakkhylides
13 Epinikion Geleneği: Pindaros
14 Genel Değerlendirme
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.