ARKAİK ÇAĞ YUNAN ŞİİRİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Arkaik Çağ Yunan şiirin ruhu: coğrafi ve ekonomik koşullardaki köklü değişim
2 Lirik şiirin kaynaklarını oluşturan Homeros, Hesiodos, Homerosçu İlahiler ve Soykütüksel Anlatı Geleneğinin bıraktığı miras
3 Kökleri ve dallarıyla lirik şiirin kısımları: Iamboi, Elegeia ve Meloi şiirlerinin birbirlerinden ayrıldıkları noktalar
4 Iambos'un sivri dilli şairi Paros'lu Arkhilokhos ve rol yapan şairin ortaya çıkışı
5 Diğer Iambos şairleri: Amorgos’lu Semonides ve Klazomenai’lı Hipponaks
6 Elegeia'nın siyasi ikna ediciliği: Atinalı Solon'un etkili poetikası
7 Bir aristokrasi sözcüsü olarak Megaralı Theognis'in elegeia üslubu; Tyrtaios'un Sparta'lı elegeia'sı
8 Melos şiirinin kısımları; Alkman ve Stesikhoros'un ritüelle iç içe koral icraları
9 Melos şiirinin solo icracıları: Mytilene'de başlı başına bir şiir okulu oluşturan Sappho ve Alkaios
10 Melos şiirinde aşk ve şarap: Rhegion’lu Ibykos ve Teos’lu Anakreon
11 Melos şiirin en ihtişamlı müzikli danslı icraları: Epinikia
12 Keos'lu Simonides ve Bakkhylides'te övgünün Ionik üslubu
13 Pindaros külliyatında şiir türleri; Pindarosçu şiirin emsalsiz üslubu
14 Pindaros'un epinikion'larında aristokratik değerlerin belirişi
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.