KUR'AN OKUMA VE TECVİD IV

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Ezber: Âl-i İmrân Suresi, 190-194, Ahzâb Suresi, 41-48; Yüzüne: Zuhruf suresi 34-60. ayetler; Tecvid: Osmanlıca Tecvid metni: Vesiletü’l-Ğufrân: Tecvid, Harf-i Med, Sebeb-i Med; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
2 Ezber: Yasin Suresi 1. Sayfa; Yüzüne: Zuhruf suresi 61-89. ayetler; Tecvid: Osmanlıca Tecvid metni, Vesiletü’l-Ğufrân : Medd-i Tabii, Medd-i Muttasıl, Medd-i Munfasıl, Medd-i Lâzım, Medd-i ‘Ârız; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
3 Ezber: Yasin Suresi 2. Sayfa ; Yüzüne: Duhan Suresi 1-39. ayetler; Tecvid: Osmanlıca Tecvid metni, Vesiletü’l-Ğufrân : Medd-i Lîn, İhfâ, İzhâr, İklâb, İdğâm Ma‘al-Ğunne ; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
4 Ezber: Yasin Suresi 3. Sayfa; Yüzüne: Duhân Suresi 40-59. ve Câsiye Suresi 1-13. Ayetler Tecvid: Osmanlıca Tecvid metni, Vesiletü’l-Ğufrân : İdğâm Bilâğunne, Sakin Mim’in (م) Çeşetleri, İdğâm Mütecâniseyn, İdğâm Mütekâribeyn, İdğâm-ı Şemsiyye ; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
5 Ezber: Yasin Suresi 4. Sayfa; Yüzüne: Câsiye Suresi 14-37. Ayetler Tecvid: Osmanlıca Tecvid metni, Vesiletü’l-Ğufrân: İdğâm-ı Kameriyye, Kalkale, Hükmü’r-Râ (ر), Lafzetullâh ; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
6 Ezber: Yasin Suresi 5. Sayfa ; Yüzüne: Ahkâf Suresi 1-14. ayetler Tecvid: Osmanlıca Tecvid metni, Vesiletü’l-Ğufrân: Zamir, Sekte, Hâ-i Sekt, Teshîl, İbdâl ; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
7 Ezber: Yasin Suresi 6. Sayfa; Yüzüne: Ahkâf Suresi 15-28. ayetler Tecvid: Osmanlıca Tecvid metni, Vesiletü’l-Ğufrân: İmâle, İşmâm; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
8 Ezber: Fetih Suresi 1. Sayfa ; Yüzüne: Ahkâf Suresi 29-35. ayetler ve Muhammed Suresi 1-11. ayetler Tecvid: Secde Ayetleri ; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
9 Ezber: Fetih Suresi 2. Sayfa ; Yüzüne: Muhammed Suresi 12-29. ayetler Tecvid: Kur’ân-ı Kerim’in Temsîlî Okunuşu: Ses Vurgusu ve Raf‘i Savt ; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
10 Ezber: Fetih Suresi 3. Sayfa ; Yüzüne: Muhammed Suresi 30-38. ayetler ve Fetih Suresi 1-9. ayetler Tecvid: Kur’ân-ı Kerim’in Temsîlî Okunuşu: Hafd-ı Savt ; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
11 Ezber: Fetih Suresi 4-5. Sayfa ; Yüzüne: Fetih Suresi 10-29. ayetlerTecvid: Kur’ân-ı Kerim’in Temsîlî Okunuşu: Hafd-ı Savt (Devam…) ; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
12 Ezber: Mülk Suresi 1. Sayfa ; Yüzüne: Hucurât Suresi Tecvid: Kur’ân-ı Kerim’in Temsîlî Okunuşu: Hafd-ı Savt (Devam …) ; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
13 Ezber: Mülk Suresi 2-3. Sayfa ; Yüzüne: Kâf Suresi 1-34. ayetler Tecvid: Kur’ân-ı Kerim’in Temsîlî Okunuşu: Hafd-ı Savt (Devam …) ; Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları
14 Ezber: Nebe’ Suresi 1-2. Sayfa ; Yüzüne: Kâf Suresi 36-45. ayetler ve Zâriyât Suresi 1-30. ayetlerTecvid: Kur’ân-ı Kerim’in Temsîlî Okunuşu: Hafd-ı Savt (Devam …); Kuran kültürü kapsamında örnek ayetler; Okuma parçası; Çalışma soruları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024