DİN HİZMETLERİNDE İLETİŞİM VE REHBERLİK

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Rehberlik Ve İletişimin Tarihi Gelişimi
2 Rehberlik Ve İletişimin Kavramsal Temelleri
3 Din Eğitiminde Rehberlik Ve İletişim
4 Din Eğitiminde Rehberliğin Tanımı
5 Din Eğitiminde İletişimin Tanımı
6 Din Eğitiminde Rehberliğin Amacı
7 Din Eğitiminde İletişimin İlkeleri
8 Din Eğitiminde Mesleki Rehberlik Ve İletişim
9 Din Eğitiminde Mesleki Rehberlik Ve İletişim
10 Din Eğitiminde Rehberlik Ve İletişim Programı
11 Din Eğitiminde Öğrencilere Rehberlik Ve İletişim Programı
12 Din Eğitiminde Rehberlik Ve İletişimde Danışma Hizmetleri
13 Danışma Hizmetlerinde Dini Ahlâki Kurallar
14 Eğitim Ve Öğretimdeki Yanlış Uygulamalar

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024