CLASSICAL STUDIES AND CRITICAL THEORY

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş: 19. yüzyılda Klasik Filoloji araştırmaları nasıldı?
2 Eleştirel teorinin kurucu adımları: Marx, Freud, Nietzsche, and Saussure
3 Marx ve "toplum"a yönelik eleştirel bakış
4 Marxçı eleştirel teoriler 1: Theodor Adorno
5 Marxçı eleştirel teoriler 2: Raymond Williams
6 Nietzsche ve "iktidar"a yönelik eleştirel bakış
7 Nietzscheci eleştirel teoriler 1: Michel Foucault
8 Nietzscheci eleştirel teoriler 2: Hayden White
9 Saussure ve "dil"e yönelik eleştirel bakış
10 Saussurecü eleştirel teoriler 1: Yapısalcılık
11 Saussurecü eleştirel teoriler 2: Yapısalcılık Sonrası
12 Feud ve "özne"ye yönelik eleştirel bakış
13 Freudcu eleştirel teoriler 1: Jacques Lacan
14 Freudcu eleştirel teoriler 2: Deleuze-Guattari
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.