YUNAN FİLOLOJİSİNDE YORUM GELENEĞİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Yorumun tarihsel kökleri: ötekinin anlamak için hermēneia
2 Kültürel ve entelektüel bir gereklilik olarak hermēneia
3 Yunan filolojisinde yorum nedir? Yorum neye yarar?
4 Filolojik yorumla birlikte gelişen yardımcı disiplinler 1: Morfoloji
5 Filolojik yorumla birlikte gelişen yardımcı disiplinler 2: Etimoloji
6 Filolojik yorumla birlikte gelişen yardımcı disiplinler 3: Leksikografi
7 Filolojik yorumla birlikte gelişen yardımcı disiplinler 4: Semantik
8 Filolojik yorumla birlikte gelişen yardımcı disiplinler 5: Kültür ve düşünce tarihi
9 Ortaçağ'da interpretatio'nun filolojik etkinlikteki merkezi rolü
10 Yenidendoğuş'ta ön plana çıkan interpretatio uygulamaları
11 Yorum uygulamaları 1: Gramer çözümlemesi
12 Yorum uygulamaları 2: Morfoloji ve Leksikografi
13 Yorum uygulamaları 3: Kültür ve düşünce tarihi bağlamında anlama ve açıklama
14 Yorum uygulamaları 4: Lemma'lı yorum hazırlama

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.