YUNAN KLASİK ÇAĞI'NDA TYRANNİA ALGISI

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 "Primum inter pares" ve Yunan tipi yönetim biçimlerinin ortaya çıkışı
2 Homerosçu basileus ve anaks'ın toplumsal işlevi
3 Homerosçu basileus ve anaks'ın ahlaksal veçheleri
4 Aristokratia'nın kökleri ve tyrannia'nın temel itirazları
5 Megalē Hellas'ın tyrannia'ya olan yatkınlığının nedenleri
6 Megalē Hellas'ta farklı tyrannia hanedanları
7 Tyrannia ve megaloprepeia
8 Tyrannia ve Panhellenik Oyunlar
9 Ksenophon'un Hiēron ē Tyrannikos metninin tarihsel ve felsefi bağlamı
10 Hiēron ē Tyrannikos'ta tyrannos'un etiği sorunu
11 Hiēron ē Tyrannikos ile Platon'un yapıtlarının tyrannia algılarının arasındaki ilişkisi
12 Platoncu tyrannos'un adalet fikriyle ilişkisi
13 Tyrannia'nın söylem kullanımı ve üslup
14 Tyrannia'nın panhellenikleşme fikri ve toplumsal algılardaki değişim
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024