KLASİK YUNAN DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Sokrates'in felsefi bir figür olarak belirişi ve farklı Sokrates algıları.
2 Sofist kimdir? Klasik Yunan toplumunda "Sofist"e dair izlenimlerin farklılıkları.
3 Sofistler'in ortaya attığı dil sorunları: Prodikos'ta adların doğruluğu sorunu.
4 Sofistler'in ortaya attığı varlık sorunları: Gorgias'ta varlığın ispatlanamazlığı.
5 Sofistler'in ortaya attığı bilgi sorunları: Protagoras'ta ölçütün göreceliği.
6 Platon'un erken dönem diyaloglarında düşün sorunları: Apologia Sōkratous, Kritōn, Euthyphrōn, Lakhēs, Lysis, Kharmidēs, Hippias Meizōn, Hippias Elattōn, Iōn.
7 Platon'un diyaloglarında Sofist hareketine karşı mücadelesi: Protagoras, Menōn, Euthydēmos, Gorgias, Meneksēnos.
8 Platon'un olgunluk dönemindeki düşün sorunları: Phaidōn, Symposion, Phaidros ve Politeia.
9 Platon'un geç dönem diyaloglarındaki düşün sorunları: Kratylos, Parmenidēs, Theaitetos, Sophistēs, Politikos, Philēbos, Timaios, Kritias ve Nomoi.
10 Aristoteles'te Mantık ve Mantık külliyatının etkisi: Organon.
11 Aristoteles'te Doğa Felsefesi'nin aktarımı ve yeniden inşası: Physikēs Akroaseis, Peri Ouranou, Peri Geneseōs kai Phthoras.
12 Aristoteles'te Biyoloji ve Psikoloji sorunlarının ele alınışı: Peri Psykhês, Peri Zōiōn Geneseōs, Ta Peri Ta Zōia Historia, Peri Zōion Moriōn.
13 Aristoteles'te Metafizik ve Etik disiplinlerinin merkezi rolü: Ta Meta Physika, Ethika Nikhomakheia, Ethika Eudēmia.
14 Aristoteles'te Politika, Retorik ve Poetika'nın temel dayanakları: Politika, Peri Rhētorikēs, Peri Poiētikēs.
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024