YUNAN FİLOLOJİSİNE GİRİŞ II

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Yenidendoğuşta Yunan Filolojisi
2 Erken Modern Çağ'da Yunan Filolojisi
3 Filolojinin Yol Ayrımı: Wort Philologie ve Sach Philologie
4 Filolojinin Misyonu: Altertumswissenschaft ve Classics
5 XIX. Yüzyılda Yunan Filolojisi 1: İdeolojileriin Rehberliği
6 XIX. Yüzyılda Yunan Filolojisi 2: Filoloji ve Felsefe
7 Filolojinin Dil İle İmtihanı 1: Sausurre ve Bir Yapı Olarak Dil
8 Filolojinin Dil İle İmtihanı 2: Yapısalcılık
9 XX. Yüzyılın İlk Yarısında Yunan Filolojisi
10 XX. Yüzyılın İkinci Yarısında Yunan Filolojisi
11 Filolojinin Etki Alanı: Kültür Eleştirisi
12 Dilin Sınırlarını Fark Etmek: Yapısalcılık-Sonrası
13 Bugünün Filolojisi
14 Filolojinin Geleceği ya da Geleceğin Filolojisi
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023