GÜZEL SANATLAR II

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Tarih Öncesi ve Hitit
2 Yunan ve Roma Sanatı
3 İstanbul'da Bizans Sanatı
4 Erken İslam Sanatı
5 Selçuklu Dönemi Mimarisi
6 Beylikler Dönemi Mimarisi
7 Osmanlı Mimarisi ( Erken, Klasik, Geç Dönem )
8 Geleneksel Türk El Sanatları
9 Ortaçağ Sanatı
10 İtalya ve İtalya Dışında Rönesans
11 Manierizm
12 Barok Sanat
13 18. ve 19.yy Avrupa Sanatı
14 20.yy Sanatı

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024