TÜRKİYE TÜRKÇESİ II

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Kelime
2 Kelime Kökü
3 "Kelime Gövdesi
4 Ekler
5 Kök-Ek ilişkisi
6 Yapım Ekleri
7 Çekim Ekleri
8 Kelime Türleri (İsim)
9 Kelime Türleri (Fiil)
10 Kelime Türleri (Sıfat)
11 Kelime Türleri (Zamir-Zarf)
12 Kelime grupları
13 Kelime grupları
14 Kelime grupları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024