ERKEN YUNAN DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Yunan düşüncesinde doğa fikrinin gelişimi: siyasal ve ahlaksal bir "doğa" (physis) kavrayışının ortaya çıkışı.
2 Miletos Okulu'da doğaya ilişkin ilk soru(n)lar ve çözüm önerileri: Thales'te arkhê olarak "su".
3 Miletos Okulu'da arkhê'nin sınırsızlığı üzerine tartışma: Anaksimandros'ta apeiron anlayışı.
4 Miletos Okulu'da arkhê'in sınırsızlığı fikri üzerine yeni öneriler: Anaksimenes'de "hava" (aêr) kapsayıcı ve önceleyici rolü.
5 Pythagoras ve Pythagorasçılık: Sayıların gizemi.
6 Ksenophanes'te eleştiri ve eleştirel düşüncenin arkaik toplumla karşılaşması.
7 Ephesos'lu Herakleitos'ta değişim fikri.
8 Ephesos'lu Herakleitos'ta büyük harfli Logos'un Hükümranlığı.
9 Elea Okulu: Parmenides'te "Bir" kavrayışı ve varlığın doğası üzerine önemli sorular.
10 Elea Okulu: Parmenides'te arabacı alegorisi, doğru ve yanlış yolların belirgin ayrımları.
11 Elea Okulu: Zenon'un paradoksları ve hareket fikrinin çıkmazları.
12 Elea Okulu: Empedokles'te kozmik düzenin iki aktörü: Sevgi ve Çatışma.
13 Elea Okulu: Anaksagoras'ta nous'un belirleyiciliği fikri.
14 Leukippos ve Demokritos'ta Atomculuk.
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2023