BAŞKURT TÜRKÇESİ I

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Giriş / Oryantasyon
2 Başkurdistan ve Başkurtlar
3 Başkurtça’nın Tarihi
4 Başkurt Türkçesi Alfabesi.
5 Başkurt Türkçesi Ses Bilgisi
6 Sesli ve Sessiz Harfler,Ses uyumu
7 Başkurt Türkçesinde vurgu
8 Metin üzerinde çalışma
9 Vize
10 Şekil Bilgisi :Kelime Türleri ,Anlamlı Kelime Türleri.
11 İsim
12 Fiil
13 Metin Üzerinde Çalışma
14 Vize

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024