ŞİİR TAHLİLLERİ I

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Mehmet Kaplan’ın Tevfik Fikret kitabından hareketle devre genel bakış.
2 Servet-i Fünun Edebiyatının genel özellikleri
3 Tevfik Fikret’in hayatı, mizacının oluşmasına etki eden faktörler
4 Tevfik Fikret’in edebi kişiliği, şiirlerinin tasnifi
5 Tevfik Fikret’in “Resim Yaparken” şiirinin tahlili
6 Tevfik Fikret’in “Gayyâ-yı Vucut” şiirinin tahlili
7 Tevfik Fikret’in “Yağmur” şiirinin tahlili
8 Cenab Şahabettin’in hayatı ve eserlerinin tasnifi
9 Cenab Şahabettin’in hayatı ve eserlerinin tasnifi
10 Cenab Şahabettin’in “Elhân-ı Şitâ” şiirinin tahlili
11 Cenab Şahabettin’in “Temâşâ-yı Leyâl” adlı şiirinin tahlili
12 Süleyman Nazif’in hayatı ve edebî kişiliği
13 Süleyman Nazif’in eserleri
14 Süleyman Nazif’in “Dâüssıla” adlı şiirinin tahlili

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024