YAKIN ÇİFT SİSTEMLER I

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Çift Yıldız Çalışmalarından Elde Edilen Genel Sonuçlar
2 Gözlem Yöntemleri
3 Çift Yıldızların Çeşitleri
4 Çift Yıldızlar için Analiz Yöntemleri
5 Yörüngelerin Belirlenmesi
6 Yörüngelerin Belirlenmesi
7 Mutlak ve Rölatif Yörüngeler Arasındaki İlişkiler
8 Toplam Açısal Momentum ve Enerji
9 Çift Sistemlerin Tayfsal Özellikleri
10 Çift Sistemlerin Fotometrik Özellikleri
11 Çift Sistemlerin Radyal Hız Eğrileri ve Işık Eğrileri
12 Yörünge Döneminin Belirlenmesi ve hatalar
13 Yıldız kütleleri ve Yarıçaplarının belirlenmesi ve sistematik hatalar
14 Kütle Işıma gücü bağıntısı
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2024