BASIC CONCEPTS OF LAW (HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI)

Değerlendirme Sistemi

Çalışma Sayı Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 70

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.