YUNAN FİLOLOJİSİNDE YORUM GELENEĞİ

Değerlendirme Sistemi

Çalışma Sayı Katkı Payı
Ödevler 7 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Diğer 1 70

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.