KLASİK YUNAN DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ

Değerlendirme Sistemi

Çalışma Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 1 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15
Öğrenme Günlükleri 14 10
Bitirme Tezi/Projesi 1 60

2021 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.